• termomodernizacja szpitali


  Oferta dla sektora badawczo–naukowego

  Przewaga dzięki technologii

STRATEGO

Jedną ze specjalizacji STRATEGO jest współpraca nauki i biznesu oraz komercjalizacja projektów naukowych.

STRATEGO posiada bardzo duże doświadczenie nie tylko w zakresie pozyskiwania środków publicznych, ale także w obszarze inicjowania współpracy na linii nauka – biznes, tworzenia klastrów oraz zarządzania dużymi projektami badawczymi. STRATEGO oferuje swoim klientom również pozyskiwanie środków na opłaty patentowe czy szkolenia kadry naukowej i administracyjnej w zakresie zarządzania projektami i komercjalizacji.

fundusze UE

Zakres usług dla sektora badawczo – naukowego obejmuje:

 • Przygotowanie studiów wykonalności,
 • Przegotowanie wniosków o dofinansowanie,
 • Doradztwo patentowe,
 • Doradztwo w przedsięwzięciach realizowanych wspólnie z sektorem prywatnym,
 • Doradztwo w komercjalizacji wyników badań naukowych,
 • Opracowanie wieloletnich dokumentów strategicznych,
 • Specjalistyczne szkolenia,
 • Montaż finansowy,
 • Szkolenia partnerów biznesowych w zakresie obejmującym możliwości współpracy na linii biznes-nauka.