• informatyzacja szpitali


  Rozliczanie środków unijnych

  Wiedza i doświadczenie

STRATEGO

Nieodłącznym aspektem działalności STRATEGO jest pomoc w prawidłowej realizacji wszystkich założeń projektowych

Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu środków unijnych z programów regionalnych, krajowych (w tym sektorowych) i europejskich. Zapewniamy kompleksową pomoc w rozliczaniu projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych realizowanych we współpracy ze Stratego jak i projektów zewnętrznych. 

fundusze unijne firmy doradcze

Bieżące doradztwo i nadzór nad prawidłową realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, obejmuje:

 • przygotowywanie wniosków o płatność,
 • przygotowywanie wniosków o zmianę,
 • przygotowywanie / weryfikacja dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawców,
 • kompletowanie oraz weryfikacja dokumentacji wymaganej do rozliczenia wydatków projektowych, opisywanie dokumentów księgowych,
 • współpraca z działami księgowymi klientów,
 • przygotowywanie wzorów dokumentów dotyczących promocji projektu,
 • obsługa projektów za pośrednictwem systemu SL2014,
 • udział w kontrolach projektów,
 • bieżący kontakt z Instytucjami Pośredniczącymi oraz opiekunami projektów.